Selamat Datang ke Blog SMK Tun Indera. Terima kasih kerana melayari blog ini. Untuk mendapatkan paparan yang lebih baik sila gunakan Browser Mozilla Firefox atau Google Chrome.

OBJEKTIF SEKOLAH

o    Mewujudkan persekitaran sekolah yang bersih, ceria dan kondusif  
o    Menjadikan sekolah sebagai pusat kecemerlangan pendidikan   
o    Melahirkan pelajar yang berilmu, berdisiplin, beriman dan berketrampilan 
o    Membina budaya kerja cemerlang di kalangan pengurusan, guru-guru dan staf sokongan
o    Mewujudkan permuafakatan warga sekolah dan masyarakat setempat yang akrab dan mesra pelanggan